Gabe Bosma

 "De geleerden vertellen dat op een dag jullie licht niet meer zal schijnen", zei de vuurvlieg tegen de sterren. De sterren gaven geen antwoord...

Rabindranath Tagore

 

 

Gabe Bosma heeft sinds 1990 een psychosynthese-praktijk in de stad Groningen.

Hij begeleidt individuele mensen met levensvragen die nogal verschillend kunnen zijn van inhoud, maar met elkaar gemeen hebben dat zij op een bepaalde manier de boventoon voeren, overheersen. Mensen kunnen dan op den duur het contact met zichzelf kwijtraken, of denken dat kwijt te raken,  door de voortduring van die spanning, of juist het ontbreken ervan. Achter de manifeste vraag zit een andere vraag, vaak van een andere orde.

Vandaag de dag, meer dan ooit, hebben mensen te maken met het feit dat het onbewuste zich aan hen opdringt. Hoewel er een natuurlijke behoefte is aan kennis, aan willen weten, is er ook een behoefte aan juist het tegenovergestelde: de strevende kracht versus de behoudende. Als mensen één van beide krachten of behoeften bij voortduring negeren, kunnen er klachten optreden. Gabe Bosma onderzoekt met mensen naar een onbewuste behoefte en helpt hen het nieuwe te ontdekken, onder ogen te zien. Het vraagt inspanning om zich daarmee te verbinden, met name waar het om gevoelens gaat; zich verbeelden van hoe het zal zijn als het nieuwe in het eigen leven een plaats krijgt, om ten slotte voor jezelf een besluit te nemen, inclusief de nieuwe verantwoordelijkheid.

In de manier van werken van Gabe is lichtheid, luchtigheid te bemerken; humor heeft een vooraanstaande plaats. “Het is nu juist de edele functie van humor om die illusies te vernietigen, om datgene waar we zo gehecht aan zijn, minder belangrijk te maken, om die onwetendheid te ontmaskeren, om dingen en mensen op hun plaats te zetten. Door middel van humor kan dit, want – zoals Plato het met scherpe intuïtie uitdrukte – “belachelijk is hij die zich zelf niet kent””, zo schrijft Assagioli in ‘De wijsheid van een glimlach’.   

Gabe Bosma is zijn beroepsleven gestart als verpleegkundige. Hij heeft zowel in een algemeen als in een psychiatrisch ziekenhuis zijn verpleegopleiding genoten. Naast het zorgen voor patiënten, heeft hij veel  ervaring in het begeleiden van (jonge) mensen in beroepsopleidingen en van collega's, die zich het patiëntgericht werken meer eigen willen maken. 

Na twaalf jaar besloot Gabe om zich te laten scholen in psychosynthese. Hij wil zich bewust bezighouden als professional en gehoor te geven aan de vraag om persoonlijke ontwikkeling in relatie tot gezondheidsbevordering voor allen.

Sinds 1990 werkt hij in zijn eigen praktijk waar hij individuele cliënten, (echt)paren en teams begeleiding of coaching geeft.

Het Instituut voor Psychosynthese is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende instelling voor hoger beroepsonderwijs. Met de accreditatie van de bacheloropleiding beschikt het Nederlandse onderwijs over een bijzondere, kleine en zeer gespecialiseerde onderwijsinstelling. In 2001 sloot Gabe Bosma het speciale upgradeprogramma af in het kader van bovengenoemde erkenning en ontving hij het bachelordiploma.

Gabe Bosma werkt met collega's samen aan een voortgaande professionalisering en verfijning van het beroep. Hij wil zodoende bijdragen aan het geestelijk milieu van de samenleving in het algemeen, en het geestelijk welzijn van de mensen die het betreft, in het bijzonder.

Als hij zijn werk typeert in enkele woorden,  schrijft Gabe: zorg voor de ziel. In het volgende citaat met de gelijknamige boek van Thomas Moore staat het als volgt verwoord: "Over het zorgen van de ziel is op te merken dat het niet in de eerste plaats een methode is om problemen op te lossen. Het doel ervan is niet het leven probleemloos te maken, maar aan het gewone leven een diepte en een waarde te geven die met zielenrijkdom samenhangen. In zekere zin is het een grotere uitdaging dan psychotherapie, omdat het te maken heeft met de ontwikkeling van een zeer expressief en zinvol leven thuis en in de samenleving. Van onze verbeelding wordt wel wat verwacht, de problemen worden niet voor ons opgelost. In de zorg voor de ziel hebben we zelf de plicht, maar ook het genoegen, ons leven te organiseren en vorm te geven ten behoeve van de ziel."Laatst bijgewerkt: 06-09-2023
© | De Poel Webdesign